Nyheter & Aktiviteter

Nyheter
2 mars, 2022

Sverof informerar värnpliktiga om reservofficersutbildningen

Under ett antal intensiva veckor har Sverofs projektledare Anton Kindlund rest land och rike runt för att informera Sveriges värnpliktiga om reservofficersutbildningen och reservofficersyrket. Informationen har väckt stort intresse bland de värnpliktiga, inte minst bland dem som ser en civil yrkesbana framför sig. Värnpliktsturnén sker inom ramen för det samarbetsavtal som tecknats mellan Försvarsmakten och Sverof, och är en av alla åtgärder som vidtas för att höja intresset och medvetenheten kring reservofficersutbildningen (ROU).

– Jag vill jobba med ledarskap i slutändan och vara någon typ av chef framöver. I det sammanhanget vore det jättebra att gå den här utbildningen.

Det säger Linnéa, som är 19 år och genomför sin värnplikt vid Artilleriregementet i Boden. Tillsammans med kamraterna Martin och Gustaf har hon dröjt sig kvar efter Sverofs föredragning i Boden den 10 november för att ställa frågor om ROU och framtiden efter examen.

Martin, Gustaf och Linnéa vid A 9 i Boden den 10 november. Foto: Anton Kindlund

 

Stor vikt har lagts vid att formulera budskapen som sänds till de värnpliktiga. Störst fokus läggs på hur den enskilde kan dra nytta av en reservofficersutbildning i sin civila karriär.

– Alla värnpliktiga har redan gjort en stor uppoffring för Sveriges totalförsvar genom att genomföra sin grundutbildning, säger Anton Kindlund. Vi försöker därför förklara hur de blir bättre i sin civila profession genom att ta reservofficersexamen, det vill säga hur de själva kan gynnas av ROU.

Foto: Sverof

 

Den 4:e december är en solig och kall vinterdag i Villingsberg strax utanför Karlskoga. Västra Militärregionens värnpliktiga gruppchefer har fått en timmes paus i sitt övningsplansskrivande och gjort insittning i en lektionssal för att få veta mer om reservofficersrollen. Under föreläsningen har Anton Kindlund berättat om sin egen bakgrund och frågar ifall någon av de värnpliktiga känner igen sig i hans tankegångar under grundutbildningen, ifall de trivs bra i Försvarsmakten men ändå vill göra något annat efter värnplikten. Som alltid räcker ungefär hälften av åhörarna upp handen. En tjej vill bli läkare, en kille designingenjör. Anton går sedan igenom vilka egenskaper man har goda möjligheter att utveckla under ROU, och riktar sedan en direkt fråga till tjejen.

– All right, du vill bli läkare! Kommer du att vara en bättre eller sämre läkare om du har en kvalificerad utbildning i planering och ledning under tidspress?

Leendet sprider sig över tjejens ansikte när polletten trillar ned.

– Jag kommer såklart att vara mycket bättre, säger hon.

– Javisst, svarar Anton och vänder sig till killen. Kommer du att vara en bättre eller sämre ingenjör, om du dessutom har ett års utbildning i att leda andra människor på en kvalificerad nivå?

Svaret kommer genast jakande. Han tror sig ha nytta av en kvalificerad ledarskapsutbildning.

– Tror ni att jag har fått utbildning i kvalificerat ledarskap, att ge tydliga order och direktiv och att fatta beslut med brist på information under min utbildning vid KTH? Frågan är retorisk och åhörarna skakar försiktigt på huvudena.

Budskapet är tydligt. Försvarsmakten tillhandahåller en unik utbildning som är otroligt svår att förvärva sig på någon annan plats, men samtidigt är meriterande på den civila arbetsmarknaden.

Anton Kindlund i Skövde den 8 november. 450 värnpliktiga vid P 4 fick information om ROU.

 

Turnén har gjort stort avtryck och engagerat många individer. På många platser har Sverof framträtt som en del i en större föreläsning om fortsatt engagemang vid respektive förband. Därmed fördjupas samarbetet mellan Sverof och Försvarsmakten, även på lokal nivå.

– Vi kombinerar hela tiden den fysiska dialogen med digital kommunikation och marknadsföring i våra sociala medier. Där leder vi in trafik direkt till Försvarsmaktens webplats. Så fort jag är klar med resandet påbörjas nästa fas i detta, nämligen att fortsätta marknadsföra digitalt, utvärdera genomförandet och planera en ännu effektivare turné till nästa år, avslutar Anton.

 

Anton Kindlund
Projektledare, Sverof