Nyheter & Aktiviteter

Nyheter
3 november, 2016

Premiär för arbetsgivarträff på Livgardet!

Den 8 juni anordnades Livgardets första arbetsgivardag. Sju samarbetspartners till Försvarsmakten, bland annat SAAB, Military Work och IBM var på plats för att berätta vad de kan erbjuda Livgardets blivande deltidsanställda soldater.

Syftet med arbetsgivardagen var att ge våra samarbetspartners möjlighet att träffa och informera avseende vilka möjligheter de kan erbjuda soldaterna i kombination med sin anställning i Försvarsmakten. Efter att samarbetspartnerna fått berätta om sina erbjudanden blev det lunchmingel för alla och soldaterna fick senare under dagen chansen att också visa upp vad de kan och har lärt sig, bland annat genom att förevisa en framryckning och intagning av en av förbandets kaserner.

Soldaterna är i slutet av sin befattningsutbildning och kommer att rycka ut fredag vecka 24. Huvudelen av soldaterna var av kategorin GSS/T (deltidsanställda), vilket innebär att de endast tjänstgör en begränsad tid årligen. Soldaterna är utbildade mot inriktning skytte och kommer anställas vid det 123.kompaniet (12:E motoriserade skyttebataljonen) efter genomförd utbildning.

Både arbetsgivare och soldater var nöjda och mycket positiva med dagen. Några soldater sa att konceptet med en arbetsgivardag är bra och superviktig för att få dem att börja tänka på nästa steg i karriären samtidigt som de kan ta del av konkreta förslag från arbetsgivarna. Andra soldater reflekterade över att det var lagom antal arbetsgivare som bjöds in och att presentationerna/informationen var lagom långa och konkreta vilket var framgångsfaktorer för att nå dem. För arbetsgivarna var framför allt mötet och samtalen med soldaterna det absolut bästa med dagen och många arbetsgivare tyckte att det var givande och ett spännande upplägg. Alla arbetsgivare ser redan fram emot nästa tillfälle och vidareutvecklingen av konceptet tillsammans med Livgardet.

Text: Ereou Pello-Esso