Partners

Säkerhet

SäkerhetsBranschen

SäkerhetsBranschen är en förening för säkerhetsföretag med ca 440 medlemsföretag som tillsammans omsätter 57 miljarder kronor per år och har 33 000 medarbetare. SäkerhetsBranschen arbetar för fler och bättre affärer för våra medlemmar och deras kunder och bidrar till ett säkrare samhälle genom att medlemmarna har rätt kompetens, agerar ansvarsfullt och levererar med hög kvalitet.

Här hittar du mer information: