Partners

Fordon

Nobina Sverige AB

Nobina Sverige står för nära 30 procent av den linjelagda kollektivtrafiken med buss i Sverige. Vi bedriver trafik åt uppdragsgivare i hela landet, bland andra SL, Västtrafik och Skånetrafiken. Vi är 6 700 medarbetare, omsätter drygt 6 miljarder kronor per år och kör dagligen motsvarande 14 varv runt jorden med våra 2 500 bussar.

Nobina Sverige är en del av Nobinakoncernen, Nordens största och mest erfarna operatör inom kollektivtrafik, med inriktning på regional kollektivtrafik i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Vi arbetar med tre gemensamma värderingar inom alla delar av verksamheten:

  • Vi respekterar varandra
  • Vi bryr oss
  • Vi är goda ledare

 

Här hittar du mer information: