Partners

Fordon

Nobina Sverige AB

Nobina Sverige står för nära 30 procent av den linjelagda kollektivtrafiken med buss i Sverige. Vi bedriver trafik åt uppdragsgivare i hela landet, bland andra SL, Västtrafik och Skånetrafiken. Varje år görs cirka 200 miljoner resor med våra bussar. Vi är 6 000 medarbetare, kör 2 500 bussar och omsätter närmare 6 miljarder kronor per år.

Nobina Sverige är en del av Nobinakoncernen, Nordens största och mest erfarna operatör inom kollektivtrafik, med inriktning på regional kollektivtrafik i Sverige, Norge, Finland och Danmark samt interregional trafik i egen regi genom Swebus.

Vi arbetar med fem gemensamma värderingar inom alla delar av verksamheten:

  • Vi finns för våra kunder
  • Vi arbetar med ständig utveckling
  • Vi värnar gott ledarskap
  • Vi respekterar varandra
  • Vi bryr oss

Här hittar du mer information: