Nyheter & Aktiviteter

Nyheter
10 november, 2020

”På det här sättet kan jag både äta kakan och ha den kvar”

Till vardags arbetar Magnus Andersson som managementkonsult hos EY men några gånger om året byter han ut kostymen till uniform i Försvarsmakten. 2014 tog han sin reservofficersexamen och sedan dess har han kombinerat två karriärer, en som managementkonsult och en som reservofficer på Livgardet i Stockholm.

När han valde att bli reservofficer var det främst med en bakgrund mot tidigare erfarenheter inom Försvarsmakten: kombinationen av att göra både viktiga och roliga saker samtidigt. Han hade viljan att fortsätta inom det militära och parallellt med det också skapa sig en civil utbildning. Då föll valet på att bli reservofficer naturligt.

– På det här sättet kan jag både äta kakan och ha den kvar. Beroende på min egen tid så kan jag själv anpassa tjänstgöringen, när jag pluggade så kunde jag tjänstgöra mer men nu när jag jobbar tjänstgör jag istället ett antal gånger per år. Jag får helt enkelt det bästa av två världar, säger Magnus.

Både Magnus och hans civila arbetsgivare ser att hans erfarenheter från Försvarsmakten gynnar hans roll som managementkonsult.

– Mitt engagemang inom Försvarsmakten ses som positivt och meriterande. Inom Försvarsmakten får jag gratis ledarskapsutbildning samtidigt som jag skapar mig ett nätverk och övar på stresshantering. Istället för att se det som negativt att jag saknas från mitt civila jobb så ser min arbetsgivare istället att jag fortbildar mig och får erfarenheter på annat håll. Det är värdefullt för mig.

Magnus lyfter att det är viktigt med samarbete från alla parter. Det underlättar för honom att hans civila arbetsgivare har en positiv inställning till hans karriär inom Försvarsmakten, samtidigt som han uppskattar att hans militära chef arbetar proaktivt med planering inför kommande övningar och annan planerad verksamhet. Genom bra framförhållning och god kommunikation får alla parter ut det bästa av varandra. Magnus får det bästa av två världar medan hans två arbetsgivare i sin tur får en stimulerad kollega och medarbetare med flera perspektiv och erfarenheter.

Framåt ser Magnus att han vill fortsätta bygga på båda sina karriärer, dels genom att vara med och stötta Försvarsmakten i sin växande resa och dels genom att fortsätta utvecklas i sin civila karriär. På frågan om vad han vill lyfta fram för att få andra att också engagera sig inom Försvarsmakten svarar han snabbt:

– Om det är något man ska göra för att skapa sig bra förutsättningar inom ledarskap, stress och press så är det definitivt att göra värnplikten för att sedan söka sig till reservofficersutbildningen. Det är en skola för både livet och arbetslivet som är svår att få någon annanstans.

 

Söker du personal som bryr sig mer, som alltid kommer i tid och engagerar sig lika mycket i lagerhyllan som i teamets samlade framgångar?

Människor med bakgrund eller deltidsengagemang i Försvarsmakten har allt det – handlingskraften, samarbetsförmågan, ansvarstagandet och det större perspektivet. 

Ett samarbete med Försvarsmakten innebär att du får tillgång till bättre medarbetare samtidigt som du bidrar till att försvara det som gör Sverige till Sverige.

Läs mer om att samarbeta med Försvarsmakten på https://www.forsvarsmakten.se/arbetsgivare