Nyheter & Aktiviteter

Nyheter
10 november, 2020

”Jag har två arbetsgivare som uppmuntrar mig till utveckling inom båda mina roller”

För Johan Holmberg är det viktigt med variation och nya perspektiv, något som han får genom sina två yrkesroller. Till vardags arbetar han som sektionschef inom Infrastruktur på AFRY, ett arbete som bland annat innefattar budget- och personalansvar, rekrytering och projektledning. Men bortom sin utbildning till civilingenjör och det civila jobbet så drivs Johan även av viljan att bidra till ett tryggare Sverige, därför tjänstgör han även som reservofficer på Marinstaben i Försvarsmakten cirka fyra veckor om året.

– Det är ett guldläge att jag kan få göra båda delarna. Båda mina karriärer är viktiga för mig och jag hade inte känt mig komplett om man tog bort någon av dem. Med detta upplägg får jag göra väldigt olika saker som dels är roliga och dels kompletterar varandra.

Johan har varit engagerad inom Försvarsmakten länge och påpekar att de militära erfarenheterna hjälper honom i den civila karriären. Det handlar främst om att praktiskt få utveckla erfarenheter inom ledarskap, stresshantering, beslutsfattning och uthållighet, något som han får utveckla inom Försvarsmakten i rollen som reservofficer.

– Jag kan gå hur många kurser eller läsa hur många böcker som helst, det är fortfarande bara teoretiska kunskaper. Inom Försvarsmakten får jag istället öva praktiskt, vilket har gett mig en stor trygghet i mitt civila arbete.

I rollen som sektionschef hamnar Johan ofta i situationer som kräver snabba beslut och ett tydligt ledarskap. Hans erfarenheter från Försvarsmakten gör att Johan känner en trygghet i att våga fatta snabba beslut, när situationen kräver det.

Under sina tjänstgöringstillfällen som reservofficer inom Försvarsmakten är han ledig från det ordinarie arbetet som sektionschef. Att ha dubbla engagemang är för Johan en nyckel för att fortsätta att utvecklas.

– Jag har två arbetsgivare som uppmuntrar mig till utveckling inom båda mina roller. Min civila arbetsgivare ser en vinning i att jag får utöva mitt ledarskap på annat sätt än vad jag vanligtvis gör samtidigt som jag får möjligheten att bidra till ett tryggare Sverige. Sen blir jag ju en väldigt bra reklampelare också, både för min civila arbetsgivare och för Försvarsmakten.

Till den som funderar på att engagera sig inom Försvarsmakten lyfter Johan fram att det är en fantastisk lärdom om ledarskap, struktur, och att flytta fram sina gränser för vad man tror att man klarar av genom att övas i att leda under utmanande förhållanden.

– Man blir definitivt en bättre version av sig själv och även bättre på att bita ihop. Det är okej att det gör ont just nu för man vet att det kommer bli bättre framöver.

Framöver ser Johan att hans karriärer ska fortsätta att gynna varandra, Genom Försvarsmakten gynnas hans civila ledarskap och från sin civila yrkesroll tar han med sig teori och teknik som han sedan kan applicera i sitt yrke hos Försvarsmakten. Genom sitt dubbla engagemang bidrar Johan bland annat med ett bredare perspektiv och ett utvecklande ledarskap hos två arbetsgivare.

 

Söker du personal som bryr sig mer, som alltid kommer i tid och engagerar sig lika mycket i lagerhyllan som i teamets samlade framgångar?

Människor med bakgrund eller deltidsengagemang i Försvarsmakten har allt det – handlingskraften, samarbetsförmågan, ansvarstagandet och det större perspektivet. 

Ett samarbete med Försvarsmakten innebär att du får tillgång till bättre medarbetare samtidigt som du bidrar till att försvara det som gör Sverige till Sverige.

Läs mer om att samarbeta med Försvarsmakten på https://www.forsvarsmakten.se/arbetsgivare